Energielabel huurwoningen

Zelf isoleren, of laten isoleren?
15th June 2018
Isobooster
22nd June 2018
Laat alles zien

Energielabel huurwoningen

Wanneer je woont in, of gaat verhuizen naar een huurwoning, heb je recht op een energielabel van de verhuurder. Ook bij huurwoningen heeft een groen energielabel een hoop voordelen, zo kun je ervan uit gaan dat de energielasten lager zijn en het wooncomfort beter is. Uiteraard is de hoogte van de energierekening altijd afhankelijk van je eigen stook gedrag.    Het energielabel voor huurwoningen

Hoe groener het label hoe zuiniger de woning is in het verbruik van energie. Bij huurwoningen is het wel zo, hoe zuiniger de woning is, hoe meer huur de verhuurder mag vragen. Dat is ergens ook logisch, want de verhuurder heeft moeten investeren om de woning energiezuiniger te maken. Je betaalt dan wellicht meer huur voor een goed geïsoleerde woning, maar daardoor is wel de energierekening een stuk lager dan een vergelijkbare woning met slechte/ geen isolatie.

Wat is een energielabel?

Het energielabel voor huurwoningen verschilt niet veel van het energielabel van koopwoningen. Het energielabel geeft in beide gevallen aan hoe energie zuinig of juist onzuinig de woning is. De aanduiding wordt gedaan met letters. Een woning met energielabel A geeft aan dat de woning zeer energie zuinig is. Een woning met bijvoorbeeld energielabel G geeft aan dat de woning juist enorm energie onzuinig is. Wanneer je kiest voor een woning met een A of B label, geeft dit aan dat de woning voldoende geïsoleerd is en dus energiezuiniger is dan vergelijkbare woningen met een lager label.

Huurwoningen met een A of B energielabel hebben, net als koopwoningen met een vergelijkbaar energielabel, niet alleen een lagere energierekening, maar zijn ook een stuk comfortabeler.

 

 

Huurprijs en een groen energielabel

De maximale huurprijs van woningen wordt gebaseerd op een puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel. Om de energiezuinigheid van de woning mee te laten tellen in dit systeem zijn er drie manieren.

  • De verhuurder heeft een energielabel van vóór 2015. Dan bepaald het energielabel hoeveel huurpunten de verhuurder mee mag tellen.
  • Heeft de woning een Energie – Index en is deze vastgesteld door een bevoegd expert? Dan bepaalt de Energie- Index het aantal huurpunten.
  • Wanneer de woning niet beschikt over een energielabel of Energie- Index dan is het bouwjaar bepalend voor het aantal huurpunten. Deze punten zijn in de meeste gevallen lager dan wanneer de verhuurder wel een energielabel of Energie- Index aanvraagt voor de woning.

 

Energie- Index

Wanneer je ergens leest over het energielabel kom je wellicht ook de term Energie- Index tegen. Dit is eigenlijk een uitgebreide versie van het energielabel. Bij een energielabel wordt de woning gecontroleerd op ongeveer 10 punten, bij het Energie- Index zijn dit ongeveer 150 punten.

 

Woningcorporaties volop aan het verduurzamen

Uit de praktijk blijkt dat veel woningcorporaties anno 2018 merken dat ze met het verduurzamen van de huurwoningen niet meer kunnen achterblijven. Dit heeft ook te maken met het nieuwe regeerakkoord welke door de overheid is geaccepteerd.

Het kabinet wil dat woningcorporaties investeren in de verduurzaming van woningen. De corporaties komen zo in aanmerking voor kortingen op de verhuurderheffing. Het kabinet heeft hier tevens €100 miljoen per jaar gereserveerd.  Dit staat in het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’.

De verduurzaming zal starten met de vermindering van de warmtevraag door het laten plaatsen van isolatie. Op de lange termijn kan dan in de resterende warmtebehoefte worden voorzien door bijvoorbeeld het plaatsen van warmtepompen, zonneboilers of warmtenetten.

Comments are closed.